Contact

Nederland telt ongeveer 30.000 sportverenigingen en meer dan 1 miljoen vrijwilligers zijn actief in de sport. Door allerlei ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en bezuinigingen en door een veranderende mentaliteit wordt het steeds moeilijker om als vereniging goed te kunnen blijven functioneren. SportDrenthe biedt verenigingen, veelal in samenwerking met en financieel ondersteund door gemeenten, de mogelijkheid om gebruik te maken van verenigingsondersteuning (VO) om met behulp hiervan zoveel mogelijk knelpunten weg te kunnen nemen.

VO wordt op verschillende manieren aangeboden:

Verenigingsondersteuning op maat
Dit is het meest uitgebreide traject van VO. De eerste stap is het voeren van een intakegesprek, waaruit duidelijk moet worden of het door de vereniging gesignaleerde probleem ook het daadwerkelijke probleem is. Aan de hand van dit gesprek wordt in overleg bepaald hoe het probleem aangepakt kan worden en wat van beide partijen verwacht mag c.q. moet worden. Vaak wordt gekozen voor de inzet van een deskundige verenigingsondersteuner, die samen met een 'projectgroep' van de vereniging gaat zoeken naar het knelpunt en vervolgens gaat werken aan een oplossing.

Organisatie van scholingen en themabijeenkomsten
Een sportvereniging kan van mening zijn dat alles redelijk tot goed verloopt, maar dat men wel nadere informatie en/of handvatten wil hebben op terreinen of over zaken die te maken hebben met wet- en regelgeving. Als een of meerdere verenigingen deze mening zijn toegedaan, kan ervoor gekozen worden om gezamenlijk en ten behoeve van meerdere verenigingen een scholing of themabijeenkomst te organiseren. Hierbij gaat het om bevordering van de deskundigheid van het management van verenigingen.

Ondersteuningsaanbod verenigingsjaar 2015-2016 >>

Daarnaast kan op verzoek van een of meerdere verenigingen besloten worden om korte algemene cursussen te organiseren. Het verder ontwikkelen van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld communicatie, pr en jeugdparticipatie, staat hierin centraal. Ook kan SportDrenthe een vereniging bij een vrij eenvoudig probleem helpen met een direct advies en/of gerichte doorverwijzing.

Positief Coachen >>
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd >>
Themabijeenkomsten >>
SportVacNoord >>
Stichting STK Drenthe >>

Nieuwsbrief Sport Knowhow XL
Klik hier voor de meest recente nieuwsbrief.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Prins, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail aprins@sportdrenthe.nl