Contact

De Raad van Commissarissen van SportDrenthe bestaat uit:

Hans van der Laan (voorzitter)
Lid van de RvC van Waterleidingsmaatschappij Drenthe.

Eric van Oosterhout
Burgemeester van de gemeente Emmen.
Daarnaast o.a. bestuursvoorzitter van Recreatieschap Drenthe en VSG afdeling Noord, en bestuurslid van de VDG.

Erik Ziengs
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD.
Tevens lid van het dagelijks bestuur van Nieuwspoort, voorzitter van de Club van 100 Drenthe en lid van MKB Infra Adviesraad.

Hans Hollenbeek Brouwer
Voorzitter van de Raad van Toezicht de Centrale Huisartsendienst Drenthe en Stichting Oosterlengte.

Gerrit Volkers
Bestuurslid Drents Archief, voorzitter projecten BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen), adviseur directie Matchinvest Emmen, adviseur directie Credion Assen-Groningen. Tevens lid van de Raad van Toezicht Kunst & Cultuur Drenthe, vice-voorzitter Raad van Toezicht RTV Drenthe en voorzitter omnivereniging HHCombi.