Contact

Onderwijs in Drenthe
Drenthe kent een breed onderwijsaanbod. Het begint al bij de Buitenschoolse Opvang (BSO). BSO's onderscheiden zich in het geven van hun eigen beweegaanbod.

Kerntaak van het onderwijs in Drenthe is het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van jongeren. Daarom is het onderwijs ook zo'n belangrijke en logische partner van Drenthe beweegt. Ook op het gebied van sport, bewegen en gezondheid ligt er een belangrijke taak voor het onderwijs.

In het Primair Onderwijs (PO) zien we een grote verscheidenheid in het beleid en uitvoering van de gymnastieklessen. Binnen het Voortgezet Onderwijs (VO) is er van oudsher voldoende aandacht voor de lessen lichamelijke opvoeding en zien we dat scholen zich profileren op het gebied van sport en bewegen door extra en buitenschoolse activiteiten te organiseren.

In het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) zien we een hernieuwde focus op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. De afgelopen jaren is sport een ondergeschoven kindje geweest in het MBO, maar mede in het kader van "goed burgerschap", vitaliteit en een gezonde leefstijl is de koers gewijzigd.

Drents Talent
Drenthe beweegt werkt graag samen met de Drentse onderwijsinstellingen om de talenten van jongeren te stimuleren. Drenthe beweegt streeft er naar om te expertise en activiteiten binnen de verschillende instellingen met elkaar te verbinden en met elkaar te delen. Van en met elkaar leren, om zodoende nog beter in staat te zijn om het Drents Talent tot bloei te laten komen!

Projecten Onderwijsplatform
Bijeenkomsten
Hieronder vindt u de presentaties van de bijeenkomst De Kracht van sport binnen het onderwijs,die gehouden zijn op 26 januari 2015.

Bijeenkomsten:
Hieronder vindt u de presentie die zijn gehouden tijdens de bijeenkomst Kracht van sport binnen het onderwijs, op 26 januari 2015

- Gezonde scholen in Drenthe, Jan Faber (ppt)

- SportOriëntatie en ondernemen, Jan Klein (ppt)

- Bewegen en cognitie, Anneke van der Niet (pdf)

- Bewegen tegen uitval, Drenthe college (pptx)

- DC BOKS, voor een gezonde leefstijl, Drenthe college (ppt)

- Talentontwikkeling, Gerda Sandink (ppt)

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht