Contact

Partners

Het Kenniscentrum Events werkt met verschillende partners samen. Door middel van deze samenwerking beoogt het kenniscentrum de maatschappelijke spin-off bij evenementen te kunnen realiseren. Het Kenniscentrum Events functioneert daarbij als makelaar.

Founding partners

Logo K&C

Vanuit de taken advies en informatie, begeleiding op maat, scholing, bemiddeling, netwerken, symposia, beleidsontwikkeling, onderzoek en evaluaties kan K&C een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom kunst en cultuur in relatie tot evenementen in Drenthe.

Bij K&C kunt u terecht bij de volgende mensen:
Marieke Vegt, Teamleider Cultuur met Beleid en Marjelle Over. Zij kunnen u ondersteunen bij vragen over subsidies en fondsen.
www.kcdr.nl

 

Logo Recreatieschap Drenthe

Vanuit de taken advies, kennisontwikkeling en planontwikkeling kan Recreatieschap Drenthe een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke spin-off rondom toerisme en recreatie in relatie tot evenementen in Drenthe.
www.recreatieschapdrenthe.nl

Logo Marketing Drenthe

Marketing Drenthe is verantwoordelijk voor het verbeteren van het imago van Drenthe op het gebied van toerisme, wonen en werken, met de ultieme doelstelling een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling binnen deze sectoren. De kernwaarden van Drenthe, zoals rust, ruimte en oorspronkelijkheid worden 'toekomstgericht' gemaakt. Zo moet Drenthe in de beeldvorming een vitale, dynamische provincie worden. Het beoogde resultaat van de campagne is een significante imagoverbetering van Nederlands mooiste provincie.
www.marketingdrenthe.nl

 

Logo Sport Drenthe

SportDrenthe is de provinciale kennis-, advies- en ondersteuningsorganisatie op het gebied van sport en bewegen en behartigt al meer dan 40 jaar de belangen van de sport in de ruimste zin van het woord. SportDrenthe adviseert, ondersteunt en stimuleert sportbonden, -verenigingen, gemeenten en diverse andere organisaties om zoveel mogelijk mensen in Drenthe op een verantwoorde wijze te laten deelnemen aan sport, sportieve recreatie of andere gezonde bewegingsactiviteiten.
www.sportdrenthe.nl
 

Logo RTV Drenthe

RTV Drenthe is de regionale radio- en televisieomroep van de provincie Drenthe. Deze is ontstaan na de opsplitsing van Radio Noord (tot dan de regionale zender van Groningen en Drenthe) in 1989. De omroep is gevestigd in Assen, sinds 2004 in de voormalige Rijks Hogere Burgerschool aan de Beilerstraat. Radio Drenthe zendt 24 uur per dag uit. De zender brengt zowel nieuws-, muziek- als praatprogramma's, waarvan een klein deel in het Drents gepresenteerd wordt. TV Drenthe verzorgt gemiddeld een uur zendtijd per dag, meestal een combinatie van het dagelijkse regionale nieuws en een wekelijks themaprogramma.
www.rtvdrenthe.nl

 

Partners

Logo Sportplein Groningen

Sportplein Groningen is een samenwerkingsverband tussen negen partners in de provincie Groningen op het gebied van sport en bewegen. Door bundeling van kennis, expertise en samenwerking willen de sportpartners de topsport en de breedtesport in de provincie Groningen naar een hoger niveau tillen.
www.sportpleingroningen.nl/
 

Logo Hanzehogeschool Groningen

Het instituut voor Sportstudies kan als partner dienen op het gebied van onderzoek naar de impact van evenementen. Het lectoraat Sportwetenschap heeft verschillende mensen in dienst met kennis en expertise op dit gebied en is dan ook uitstekend als partner te betrekken.
www.hanze.nl/nld/onderwijs/gezondheid/instituut-voor-sportstudies

 

Logo TT Circuit

Het TT-circuit in Assen is een circuit dat gebruikt wordt voor onder meer de TT Assen, WK Superbike en het Brits kampioenschap Superbike. Tussen 1925 en 1954 werden de wedstrijden op een stratencircuit verreden. Sinds 1955 ligt er een permanent circuit. Het TT-circuit Assen heeft zich verbonden als partner aan het Kenniscentrum Events. Zij steunen de doelstelling van het kenniscentrum en stellen daarom hun accommodatie ter beschikking voor bijeenkomsten van het Kenniscentrum Events.
www.ttcircuit.com

KCE Bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden…