Contact

De organisatie

Het Kenniscentrum Events is een gezamenlijk initiatief van Recreatieschap Drenthe, K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur, Marketing Drenthe en SportDrenthe, en behoort tot een van de uitvoeringsprogramma's van Drenthe beweegt.

Het Kenniscentrum Events is de expert op het gebied van evenementen en biedt advies, informatie, ondersteuning en faciliteiten via twee wegen:
• Tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en evenementenorganisaties & bonden
• Tussen evenementenorganisator & bonden en provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs.

Insteek is het creëren van een netwerkorganisatie waarin sport als katalysator wordt gebruikt. Het Kenniscentrum Events is meer dan alleen sport. Vanuit de kerngroep worden vraagstukken op het gebied van evenementen (sportieve recreatie, recreatie, sport, kunst & cultuur, marketing) bekeken en wordt er geschakeld en daarmee verbindingen gelegd tussen de partijen, met als doelen:
1) maatschappelijke & economische spin-off creëren
2) pragmatische ondersteuning aan evenementenorganisatoren/platfora
3) kennisontwikkeling en kennisdeling tussen betrokkenen

Missie
Het Kenniscentrum Events zet haar kennis en expertise in door 'matchmaker' te zijn tussen verschillende belanghebbenden rondom evenementen in Drenthe. Doelen: ambities helpen realiseren en maatschappelijke spin-off vergroten.

Het Kenniscentrum Events hanteert hierbij als vertrekpunten:
1. Wat versterkt Drenthe?
2. Wat matcht met de promotie van Drenthe?

Visie
Drenthe heeft het! Een cultuur waarbij de maatschappij profiteert van evenementen in sociaal, maatschappelijk, economisch, cultureel en ruimtelijk perspectief.

Doelstelling
Het creëren van een zinvolle dienst voor evenementenorganisatoren, overheden en (sport)bonden, die bijdraagt aan de evenementenambitie van Drenthe beweegt en daarmee aan de Noordelijke ambitie 'ruimte' waarbij kennis, advisering, onderzoek over en naar evenementen centraal staat.
 

KCE Bijeenkomsten

Geen bijeenkomsten gevonden…