Contact


JOGG nieuw logo

Geef de omgeving van jongeren opnieuw vorm!
De wereld waarin kinderen van nu opgroeien, is een zee van verleidingen geworden. Voetballen is online veel leuker geworden dan op straat. ‘Water’ en ‘drinken’ zijn tegenwoordig twee totaal verschillende dingen. Gezondheid is te koop in pakjes. En kiezen voor een large menu is slimmer, want voordeliger.

Als er een verantwoordelijke is voor het feit dat 1 op de 7 jongeren lijdt aan overgewicht, dan is het de wereld om hen heen.

Ruim 100 gemeenten vormen de JOGG-beweging
Al meer dan 100 Nederlandse gemeenten werken met de JOGG-aanpak. Zij focussen hun aanpak op wijken waar de problemen het grootst zijn en benoemen een JOGG-regisseur die als een spin in het web fungeert in de wijken.

Jongeren Op Gezond Gewicht faciliteert de JOGG-regisseur voor lokaal succes. Met advies, coaching en materiaal worden onder andere initiatieven uit de gemeente met elkaar verbonden. Zo komen intensieve publiek-private samenwerkingen tot stand die de omgeving van jongeren beetje bij beetje veranderen: de gezonde keus wordt weer normaal.

Bereik jongeren heel dichtbij
Met de JOGG-aanpak hebben gemeenten een tool in handen om meer jongeren op gezond gewicht te krijgen.

Op wie richt de JOGG-aanpak in Nederland zich?
De JOGG­-aanpak in gemeenten richt zich op jongeren van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.).

Het aantal kinderen met overgewicht neemt wereldwijd sterk toe. Ook in Nederland. Ongeveer 1 op de zeven jongens en 1 op de zes meisjes heeft overgewicht. In sommige wijken is dat zelfs 1 op de 3 kinderen. Ernstig overgewicht en obesitas bij kinderen is een duidelijke risicofactor voor overgewicht en chronische ziekten bij volwassenen. Voorbeelden van gezondheidsproblemen zijn: hart­ en vaatziekten, diabetes type 2, orthopedische problemen, astma, vormen van kanker en psychische problemen als angst, depressie en negatief zelfbeeld. 

Waar komt de JOGG­-aanpak vandaan?
De JOGG-­aanpak is gebaseerd op het ​succesvolle Franse EP​ODE (Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants, of “Samen overgewicht bij kinderen aanpakken”). Sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht aan een aanpak die in Nederland nog beter zou werken.

Het fundament onder de JOGG-­aanpak bestaat uit vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek­private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en het verbinden van preventie en zorg. De eerste vier pijlers komen overeen met EPODE. De vijfde pijler ‘verbinding tussen preventie en zorg’ is in Nederland hieraan toegevoegd. 

Wat zijn de pijlers van JOGG?
Achter de JOGG­-aanpak schuilt een gedegen, strategisch programma. Met deze 5 pijlers creëren we voor deelnemende gemeenten de voorwaarden voor succes van haar lokale initiatieven.

- Politiek­bestuurlijk draagvlak. Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het collegeprogramma. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG­-beweging. Beleid zorgt voor een vruchtbare bodem voor lokale initiatieven.

- Publiek­private samenwerking. Lokale bedrijven worden nauw betrokken bij de JOGG-­aanpak. Ze denken mee in het projectteam, leveren communicatiekracht en dragen actief en/of financieel bij aan activiteiten.

- Binnen sociale marketing leer je door onderzoek je doelgroep echt kennen. Je leert hun taal te spreken en begrijpt wat hun drijft. Dat geeft inzicht in hoe je hun gedrag duurzaam kunt veranderen. Een JOGG­-gemeente past de principes van sociale marketing toe op de lokale situatie en wordt hierin ondersteund door de landelijke stichting.

- Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie. Een JOGG­-gemeente gebruikt de meest effectieve interventies en meet het effect hiervan. Daarnaast wordt het proces gemeten en waar nodig bijgestuurd. Uiteraard wordt ook de BMI van de kinderen gemeten om daarvan te leren en succes aan te tonen.

- Verbinding preventie en zorg. In een JOGG­-gemeente signaleren (zorg)professionals overgewicht in een vroeg stadium. De zorg is goed op elkaar afgestemd en jongeren die zorg nodig hebben, komen direct op de juiste plek terecht.

JOGG-Drenthe
In maart 2014 ondertekenden SportDrenthe, Vereniging Drentse Gemeenten, GGD Drenthe en de stichting Jongeren op Gezond Gewicht en alle 12 de Drentse gemeenten de overeenkomst JOGG-Drenthe 2.0. Hiermee onderschrijft Drenthe op provinciaal niveau te willen werken aan jongeren op gezond gewicht. Borger-Odoorn, Tynaarlo en Meppel waren al JOGG gemeenten sinds 2011. De Wolden is in 2013 JOGG gemeente geworden. Zij hebben hun overeenkomst verlengt tot 2017.

Nieuwsbrieven JOGG-Drenthe
Om de maand versturen wij een JOGG-Drenthe nieuwsbrief. Deze kunt u hieronder bekijken.
Mei 2016 >>
April 2016 >>
Februari 2016 >>
December 2015 >>
November 2015 >>
Oktober 2015 >>
September 2015 >>
Augustus 2015 >>

Contact
Voor meer informatie over JOGG-Drenthe kunt u contact opnemen met SportDrenthe, 0528-233775 of info@sportdrenthe.nl.