Contact

Scholen 
Drenthe is de eerste en tot op heden enige JOGG-provincie in Nederland. Om te evalueren of de Drentse JOGG-aanpak werkt, is de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek gestart naar de effectiviteit en werking hiervan. In Drenthe nemen 20 - 25 basisscholen deel aan het Drentse JOGG-evaluatieonderzoek. Met dit onderzoek wordt inzicht in het beweeg- en voedingspatroon van de Drentse kinderen verkregen. Met deelname aan dit onderzoek helpt uw school bij het verbeteren van een aanpak die bijdraagt aan gezonde kinderen op het gebied van bewegen en voeding. 

Hoe kunt u meedoen?
Uw basisschool kan op basis van een steekproef geselecteerd worden voor dit onderzoek. Indien dit het geval is, dan neemt het onderzoeksteam contact met u op. Op basis van kennismakingsgesprekken kunt u beslissen of u wel of niet wilt deelnemen als school. 

Wat vragen wij van de geselecteerde scholen? 
De communicatie, organisatie en dataverzameling wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam. Zo worden toestemmingsverklaringen, informatiebrieven en vragenlijsten opgesteld door het onderzoeksteam. De verspreiding en inzameling hiervan zal vervolgens via de scholen gebeuren. Vervolgens worden deze door het onderzoeksteam opgehaald. 

Bij de leerlingen en de groepen 7 en 8 wordt tijdens één lesuur klassikaal een vragenlijst afgenomen door studenten van de Hanzehogeschool Groningen. Bij een klein deel van de geselecteerde scholen meten en wegen deze studenten tijdens een gymles alle kinderen. De studenten worden hiervoor opgeleid door het onderzoeksteam. De gymles waarin de metingen plaatsvinden, kan (indien gewenst) ook worden verzorgd door de studenten. Op scholen waar lichamelijke metingen plaatsvinden zullen de kinderen voor één week een bewegingsmeter te dragen. Zo kunnen we exact zien hoeveel een kind beweegt. 

Waarom doet een school mee aan dit onderzoek?

  • Met het onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe de JOGG-aanpak werkt, en waar verbetering nodig is om het stimuleren van bewegen en gezond eten bij kinderen te bevorderen. Hiermee kan de JOGG-aanpak in de toekomst worden verbeterd.
  • De school kan op een laagdrempelige manier bijdragen aan de aanpak tot gezondere kinderen.
  • De resultaten laten de stand van zaken omtrent de gezondheid van de Drentse kinderen zien. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de pagina’s: