Contact

Ouders 
Als ouder wil je niets liever dan dat je kind gezond opgroeit. De provincie Drenthe ondersteunt dit belang, daarom zijn alle gemeenten in Drenthe JOGG-gemeente. Dit betekent dat gemeenten activiteiten organiseren waarbij bewegen en gezond eten centraal staan. Om te kijken of deze JOGG-aanpak werkt wordt er een onderzoek uitgevoerd. Door mee te werken aan dit onderzoek zet u zich in voor gezonde Drentse kinderen. 

Wat vragen wij van u?
Wanneer de basisschool van uw kind(eren) geselecteerd wordt voor deelname aan dit onderzoek, zal u als ouder door de school geïnformeerd worden. U zal worden verzocht een vragenlijst in te vullen over het beweeg- en voedingspatroon van uw kind(eren). 

Wat vragen wij van uw kind(eren)?
De leerlingen in de groepen 7 en 8 vullen naast hun ouders, ook zelf op school een vragenlijst in. Daarnaast worden kinderen van een selecte groep scholen tijdens de gymles gewogen en gemeten. Tot slot wordt aan een aantal kinderen gevraagd een bewegingsmeter te dragen. Zo kunnen we exact zien hoeveel een kind beweegt. 

Wat wordt er met de gegevens gedaan?
De gegevens die met dit onderzoek verzameld worden, worden gebruikt voor wetenschappelijke publicaties over het onderzoek. De gegevens worden strikt vertrouwelijk en volledig anoniem behandeld; uw identiteit of die van uw kind zal nergens terug te vinden zijn. Persoonlijke gegevens worden gecodeerd en beheerd door de onderzoeker. Er zijn, voor zover bekend, geen risico’s of bezwaren verbonden aan deelname aan dit onderzoek. 

Toestemming
Voordat het onderzoek start, zal er eerst toestemming worden gevraagd aan u als ouder en aan de kinderen uit groep 7 en 8. Mocht uw kind op een school zitten die deelneemt aan dit onderzoek, dan ontvangt u via de school een informatiebrief en toestemmingsverklaring. 

Waarom zou u meedoen? 

  • Met het onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe de JOGG-aanpak werkt, en waar verbetering nodig is om het stimuleren van bewegen en gezond eten bij kinderen te bevorderen. Hiermee kan de JOGG-aanpak in de toekomst worden verbeterd.
  • De resultaten laten de stand van zaken omtrent de gezondheid van de Drentse kinderen zien. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de pagina’s: