Contact

Gemeenten 

In Drenthe vinden we het belangrijk dat onze kinderen gezond zijn. Daarom zijn sinds 2014 alle gemeenten in Drenthe gestart met de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). In Drenthe is de situatie uniek. Drenthe is namelijk de eerste en tot op heden enige JOGG-provincie in Nederland. Om te evalueren of de Drentse JOGG-aanpak werkt, is de Hanzehogeschool Groningen een onderzoek gestart naar de effectiviteit en werking hiervan. 

Wie doen er mee?
Alle Drentse JOGG-gemeenten doen mee aan dit onderzoek. Binnen deze gemeenten zijn een aantal basisscholen geselecteerd die mee zullen doen aan het onderzoek. De directeuren van deze scholen worden benaderd voor een informatief gesprek over het onderzoek en gevraagd om hun medewerking. Per gemeente worden ouders en kinderen via de geselecteerde basisscholen benaderd, met de vraag deel te nemen aan het onderzoek.

Waarom zet de gemeente zich in voor dit onderzoek? 
Met het onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt of en hoe de aanpak werkt en waar eventueel verbetering nodig is. Deelname aan het onderzoek helpt de JOGG-regisseur bij de verantwoording van de inzet op JOGG als gemeente, omdat het onderzoek gedeeltelijk invulling geeft aan de JOGG-pijler ‘Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie’. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het inzichtelijk maken van de resultaten richting: het landelijk JOGG-bureau, het college B&W en de inwoners van de gemeente. 

Betrokkenen bij het onderzoek vanuit de gemeente 
Verschillende betrokkenen van de gemeente spelen een rol bij dit onderzoek. 

1. JOGG-regisseur
De JOGG-regisseur is de schakel tussen het werkveld (scholen, ouders en kinderen) en het onderzoek. Hij/zij weet wat er speelt in de gemeente. Met de resultaten van het onderzoek kan de JOGG-regisseur de aanpak aanpassen daar waar nodig. Om hiervoor genoeg gegevens te kunnen verzamelen dient de JOGG-regisseur scholen en ouders te stimuleren om mee te doen aan het onderzoek. 

2. JOGG-studententeam
Studenten van de opleiding ‘Sport, Gezondheid & Management’ en ‘Voeding & Diëtetiek’ van de Hanzehogeschool Groningen, lopen stage bij de Drentse gemeenten. Zij worden getraind en ingezet worden voor de dataverzameling. 

3. Buurtsportcoach
De buurtsportcoach heeft direct contact met de scholen en de kinderen die we graag willen betrekken in het onderzoek. In deze rol kan de buurtsportcoach scholen en wellicht ouders stimuleren om mee te doen aan het onderzoek. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de pagina’s: