Contact

WhoZnext is de jeugdparticipatiecampagne in de sport. De campagne WhoZnext wil dat jongeren tussen de 14 en 18 jaar niet alleen meer gaan sporten, maar dat ze ook actief betrokken worden bij de opzet en uitvoering van sportactiviteiten.

Als jongeren meer invloed hebben op het sportaanbod, sluit het beter aan bij hun wensen en is de kans dat ze ‘afhaken’ kleiner. Jongeren worden daarom uitgedaagd hun sportideeën om te zetten in daden en krijgen hierbij ondersteuning van een volwassen persoon, die de rol van coach en adviseur vervult. Voor deze coaches en adviseurs heeft WhoZnext een training ontwikkeld. Aan het eind van deze training zijn ze dan in staat de initiatieven op een goede wijze te ondersteunen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien van de Kant, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail dvandekant@sportdrenthe.nl.

Nieuws

JUBILEUMCONGRES JEUGDSPORT- CULTUURFONDS DRENTHE 15 NOVEMBER 2017 – TAMBOER HOOGEVEEN Lees meer

Speciale uitgave Beweegrichtlijnen 2017 Wat is nieuw. Wat zijn de feiten. Op 22 augustus 2017 heeft minister Schippers het advies voor de nieuwe… Lees meer

Activiteitenkalender

Kalenderoverzicht