Contact

De Gezonde School is een planmatige en structurele aanpak om de gezondheid op de school te verbeteren. Een intensieve klus, die gelukkig veel winst oplevert voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

Om voor het Vignet Gezonde School in aanmerking te komen moet de school het volgende op orde hebben:

  1. Inzicht in de eigen gezondheidssituatie van leerlingen en leerkrachten
  2. Inzicht in de gezondheidsactiviteiten op school en de mogelijkheden voor verbetering of vernieuwing
  3. Inzicht in de gestelde prioriteiten van verschillende gezondheidsthema’s
  4. Onderscheiding in een of meerdere thema’s zoals sport en bewegen, voeding of sociaal-emotionele ontwikkeling.
  5. Vastgelegd gezondheidsbeleid in schoolgids of schoolplan
  6. Draagvlak bij directie, bestuur, ouderraad en/of medezeggenschapsraad

​Basiscertificaat en 8 themacertificaten
Het basiscertificaat gaat vooral over wettelijk verplichtingen en algemene aspecten van planmatige gezondheidsbevordering op scholen. Door het invullen van de vragen wordt inzicht in het gezondheidsprofiel van de school verkregen. Een Gezonde School stimuleert op een integrale en structurele manier de lichamelijke en psychische gezondheid van kinderen en schoolpersoneel. In het basiscertificaat wordt onder meer gevraagd naar het gezondheidsbeleid op een school, de prioriteiten die worden gesteld en de communicatie naar leerlingen, ouders en omgeving. Partners: GGD-Nederland en regionale GGD’en.

Naast het basiscertificaat zijn er 8 themacertificaten. Om het Vignet Gezonde School te kunnen behalen, moet de school aan de eisen van het basiscertificaat en minimaal 1 van de themacertificaten voldoen. De kosten voor het vignet bedragen € 150,- per school. Hiervoor ontvangt de school:

- Een mooie plaquette voor op de (buiten)muur
- Een certificaat om in te lijsten
​- Een communicatiepakket met middelen, zoals logo’s, persberichten en teksten

Waarom Vignet Gezonde School?
De meerwaarde van het Vignet Gezonde School zit ‘m onder meer in de zichtbare profilering als Gezonde School, de stimulans om binnen de school verder te werken aan gezondheid en het inzicht dat wordt verkregen in effectieve gezondheidsactiviteiten. Daarnaast biedt het vignet ouders hulp bij het maken van een schoolkeuze.

De procedure van aanvraag tot toekenning van het Vignet Gezonde School duurt maximaal twee maanden.

Persbericht
Anne Frankschool uit Meppel ontvangt als eerste school in Drenthe het Vignet Gezonde School >>

Contact
Voor meer informatie over het Vignet Gezonde School en de mogelijkheden voor scholen in Drenthe kunt u contact opnemen met Britt Tjalma, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail btjalma@sportdrenthe.nl

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht