Contact

Vet Cool Gezond is een project dat zich richt op de oudste kinderen in het basisonderwijs en de jongste in het voortgezet onderwijs. Het doel is het tegengaan van overgewicht en het hanteren van een gezonde leefstijl onder de doelgroep. Het project richt zich met name op voorlichting over een gezonde leefstijl. Aan de orde komen de ingrediënten voor een gezond voedingspatroon en juiste gewoonten op het gebied van sport en bewegen. Kinderen/jongeren met een risicovol ongezond leefgedrag kunnen worden doorverwezen naar specialisten om vervolgens te gaan werken aan de verbetering van het leefgedrag.

Waarom Vet Cool Gezond?
Onvoldoende kennis over gezond voedsel en een juist beweegpatroon is een belangrijk knelpunt. Vet Cool Gezond richt zich op dit gebrek aan kennis door middel van voorlichting en bewustwording. Zodra een deelnemer aan het project zich bewust is van de negatieve gevolgen van ongezond eten en weinig bewegen zal hij/zij hier eerder aandacht aan besteden. Voor iedereen die bewust aan de slag wil met een gezond leefpatroon moet deze informatie ook bekend en aanwezig zijn en daarom is deze informatieverstrekking een belangrijk punt binnen het project Vet Cool Gezond.

Gastlessen
Het project Vet Cool Gezond bestaat uit meerdere onderdelen. De basis wordt gevormd door een lespakket van drie theorielessen waarvan de eerste twee een week na elkaar gegeven worden. De derde les volgt twee tot vier maanden later bij wijze van opfrisles. Tijdens deze lessen wordt voorlichting gegeven over gezonde voeding op een manier die aansluit bij de doelgroep. De vertaalslag naar het dagelijks leven wordt dan ook veelvuldig gemaakt. Ook wordt er voorlichting gegeven over bewegen en sporten. Hoeveel uur sport in de week is gezond, welke sporten en vormen van bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl, welke soort sport past bij welk kind. De opdrachten worden in interactieve laagdrempelige werkvormen aangeboden.

Eet- en beweegdagboek
Naast de drie voorlichtingslessen houden de basisschoolleerlingen tussen les 1 en 2 thuis een eet- en beweegdagboek bij. Hierin worden een week lang dagelijks de beweeg- en voedingsgewoonten bijgehouden. Tijdens de tweede gastles wordt dit weekjournaal besproken en worden de leerlingen ter bewustwording geconfronteerd met hun eigen eet- en beweeggedrag. Een leerling kan aan de hand van het dagboek direct zien of hij/zij goed bezig is of dat een verandering van leefpatroon gewenst is. Het weekjournaal is voor de leerlingen vooral een instrument ter bewustwording.

Ouderparticipatie
Omdat ouders een grote invloed hebben op het leefgedrag van kinderen worden zij nauw bij het project betrokken. Deelnemende scholen kunnen een ouderavond aanvragen met het thema van de gastlessen, maar speciaal bedoeld voor de ouders. Alle deelnemende kinderen krijgen een aan de ouders gerichte ‘extra gezonde nieuwsbrief’ mee met basisinformatie over een gezonde leefstijl en in het eet- en beweegdagboek zijn enkele vragen voor de ouders opgenomen over de eetgewoonten thuis.

Follow-up
Leerlingen van wie het leefgedrag een verandering vraagt kunnen een vervolg krijgen op het project. In meerdere gemeenten worden speciale beweeggroepen opgericht of bestaat de mogelijkheid van doorverwijzing naar een diëtist. Leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs met een ongezond en risicovol leefpatroon kunnen hiervoor in aanmerking komen en hierover via de gastdocent extra informatie aanvragen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alida Pasveer, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail apasveer@sportdrenthe.nl.

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht