Contact

Het programma Kies voor Hart en Sport beoogt basisschoolkinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar gericht en blijvend te motiveren om in de vrije tijd, op vrijwillige basis, deel te nemen aan sportactiviteiten in de regio.

Binnen het project Kies voor Hart en Sport worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om na een uitgebreid lesprogramma met gezondheids- en sportvoorlichting, vrijblijvend met diverse sport- en bewegingsactiviteiten kennis te maken. De kinderen leren hierdoor bewuster te kiezen voor de sport die hem of haar het beste past. De Junior Hartdag, georganiseerd door de Nederlandse Hartstichting, geeft jaarlijks de nationale kick-off voor Kies voor Hart en Sport.

De afgelopen jaren is binnen het programma Kies voor Hart en Sport een lespakket voor het basisonderwijs ontwikkeld en zijn materialen voor intermediairs (gemeenten, provinciale sportraden, GGD-en) samengesteld. Daarnaast is geïnvesteerd in het ondersteunen van gemeenten, zodat zij het volledige Kies voor Hart en Sport project zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorien van de Kant, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail dvandekant@sportdrenthe.nl.

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht