Contact

Het Hippisch Platform Drenthe is een samenwerkingsverband ten behoeve van de Drentse paardenhouderij. De leden van het platform hebben op persoonlijke titel zitting en -hoewel zij veelal sterke bindingen hebben met Drentse hippische organisaties- hebben geen verantwoordingsplicht naar hun achterban.

Het platform heeft twee doelstellingen geformuleerd:
1. Het vergroten van de bekendheid van Drenthe als paardenprovincie
2. Belangenbehartiging

Samenstelling Hippisch platform
Activiteiten Hippisch platform
Informatievoorziening
Evenementen en bijeenkomsten
Wedstrijdagenda

Uit het Hippisch Platform Drenthe is een stuurgroep Hippische recreatie aangesteld om zich met name bezig te houden met de voortgang van de hippische recreatie in Drenthe. Hierin zijn al mooie stappen gemaakt voor wat betreft het gebruikmaken van de mooie natuurgebieden in Drenthe.
Zie hiervoor de informatie van de VPD door te klikken op deze link.

Informatievoorziening Hippische recreatie
 

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht