Contact

Nieuw onderzoeksrapport Revalidatie Sport en Actief leven
Femke de Groot-Hoekstra is onlangs aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op de ReSpAct-studie. Lees hier de samenvatting van haar onderzoeksrapportage.


Revalidatie Sport en Bewegen
In de 20e eeuw startte Sir Ludwig Guttmann in Stoke Mandeville met sport als therapie voor (oorlogs)revalidanten. Dit heeft tot veel goeds geleid; de Paralympische Spelen zijn eruit voortgekomen en het is de basis van ons vernieuwde programma Revalidatie, Sport en Bewegen. In 2012 hebben Hans Leutscher en Marjo Duijf alle voorbereidingen getroffen die nodig zijn om met veel energie te kunnen starten met het programma. De deelnemende instellingen zijn geworven, MI-scholingen georganiseerd en de voorbereidingen zijn getroffen voor het wetenschappelijk onderzoek. Bij de instellingen zijn Raden van Bestuur ingelicht, revalidatieartsen geënthousiasmeerd, projectteams opgezet en projectplannen geschreven.


ReSpAct
ReSpAct is een landelijk onderzoek naar de effectiviteit van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). Het programma RSB richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/ of chronische ziekte tijdens en ná het revalidatieproces. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de effecten van het programma RSB op beweeg- en sportparticipatie, gezondheid(sbeleving) en zorgconsumptie van mensen met een lichamelijk beperking en/of chronische ziekte. Daarnaast zal de hele uitvoering en implementatie van het programma RSB gemonitord worden.
De afkorting ReSpAct staat voor ‘Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl’.
Lees verder >>

Nieuws

Nieuwsberichten Onze nieuwsberichten kunt u vinden op onze vernieuwde website sportdrenthe.nl Lees meer

Energielening SportDrenthe loopt lekker Vaak is de financiering van duurzaamheidsinvesteringen een probleem voor sportverenigingen. Daarom heeft SportDrenthe… Lees meer

Activiteitenkalender

april 2018
Kalenderoverzicht