Contact

De ondersteuningsstructuur voor mensen met een functiebeperking is in Drenthe de laatste jaren sterk ontwikkeld. SportDrenthe heeft samen met Gehandicaptensport Nederland (district Drenthe) en de provincie Drenthe veel aandacht besteed aan de ondersteuning van verenigingen en het starten van nieuwe sport- en bewegingsgroepen.

De maatschappelijke tendens om integratie te bevorderen zien we nu ook steeds meer terug in de sport. Met het breed aanvaarde uitgangspunt 'normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet' zal daarom zoveel mogelijk gezocht moeten worden naar gelijke kansen en gelijke behandeling om sport en bewegen voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening mogelijk te maken. Om deze efficiënte en vraaggerichte ondersteuningsstructuur voor mensen met een beperking in stand te houden, zullen verschillende partners hierin moeten blijven participeren.

Het doel van SportDrenthe is dan ook het verder ontwikkelen en implementeren van beleid en een ondersteuningsstructuur voor sport voor mensen met een beperking in Drenthe, door het inrichten en vervullen van beleidsondersteunende, adviserende en uitvoerende taken. In de afgelopen jaren zijn tal van projecten uitgevoerd, met positieve resultaten.

Een belangrijke taak is om het bereikte resultaat van de laatste jaren in stand te houden, nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren en daarop in te springen en vervolgens de potentiële sporters met een beperking te begeleiden naar een sportaanbod naar keuze en mogelijkheid. Uiteindelijk zal de deelname van mensen met een beperking en/of chronische aandoening aan sport en bewegen worden vergroot.

De Sportwijzer >>
Het Sportloket >>

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Leutscher, telefoonnummer 0528-233 775, e-mail hleutscher@sportdrenthe.nl